Q&A

Yleisesti kysyttyjä kysymyksiä:

Kaikki mitä olet aina halunut tietää Evenrue Markkinoinnin toiminnasta mutta et ole vielä ehtinyt kysyä.

Palvelut ja Tarjonta

Mitä digimainontapalveluita tarjoatte?

Palveluvalikoimamme jakautuu kolmeen alueeseen.

1. Digimainonta: Hoidamme yhden tai useamman kanavan digimainontaa "avaimet käteen" periaatteella asiakkaiden puolesta. 

2. Growth Hacking: Toimimme asiakkaamme kasvun kumppanina laajemman yhteistyön muodossa. Kehitämme ja otamme vastuun digitaalisen asiakashankinnan koko prosessista. Toimenpiteet jaetaan meidän ja asiakkaan kesken, tämän lisäksi toimimme projektipäällikön tai "ulkoistetun digimarkkinointi päällikkön" roolissa.

3. Konsultointi: Konsultoimme, koulutamme tai sparraamme sinuna tai tiimiäsi. Lue lisää.

Miten eroatte muista digimainontaa tarjoavista yrityksistä?

 Suhtaudumme intohimoisesti digimarkkinointiin ja asiakkaidemme menestykseen. Meidän toimintaa ohjaa ns. "performance marketing mindset" eli haluamme saavuttaa mitattavia tuloksia sinulle. Meille ei riitä näyttökerrat eikä kävijät. Jos emme onnistu liikuttamaan, sinun liiketoiminnalle merkittäviä mittareita, koemme epäonnistuneemme.

Meillä on portfolio onnistuneista caseista ja referenssejä jotka todistavat kykymme saavuttaa tuloksia. Arvostamme suoraa puhetta ja pyrimme aina myös itse kommunikoimaan suoraan ja selkokielellä. 

Tavoitteenamme on olla Suomen paras tiimi siinä mitä teemme. Tämä ohjaa tekemistämme. Halumme olla parhaita niin tulosten kuin asiakaskokemuksenkin saralla. En tiedä olemmeko sitä vielä mutta teemme tämän tavoitteen eteen töitä joka päivä.

Miten voimme aloittaa yhteistyön kanssanne?

 Ennen yhteistyön aloittamista keskustelemme kanssanne teidän tavoitteista sekä toiveista ja odotuksista. Keskustelun pohjalta teemme teille yhteistyöehdotuksen hintoineen ja ehtoineen.

Tapauskohtaisesti saatamme myös sopia että teemme nykyisen digitaalisen strategian tai mainostilin auditoinnin ensin jotta näemme paremmin mitä mahdollisuuksia ja kehituskohteita on tiedossa.

Ota yhetyttä niin keskustellaan tarkemmin yhteistyön mahdollisuuksista, tämä ei sido mihinkään eikä vie edes paljoa aikaa 20-30 min riittää.

Ota Yhteyttä!

Minkälaisia ovat Evenruen tyypilliset asiakkaat?

Evenruen yhteistyökumppanit jakautuvat aika tasan verkkokauppojen ja palveluja tuottavien yritysten kesken. Palveluita on sekä B2B että B2C toimialoilta. Meillä on myös kokemusta ravitsemusliikkeiden markkinoinnista.

Meillä on pari pienempää sekä pari miljardiluokan yhteistyökumppania mutta pääsääntöisesti yhteistyökumppanimme ovat kokoluokassa 2-20 miljoonaa liikevaihdolla mitattuna.


Yhteistyö ja Tuki

Minkälaista tukea ja viestintää tarjoatte asiakkaille?

Jokaisella yhteistyökumppanillamme ( emme puhu asiakkaista, puhumme kumppaneista ) on oma nimetty yhteyshenkilö. Hoidamme kumppanuuksia tiiminä tai taisteluparina joten myös tuuraaja löytyy. Tarjoamme kaikille kumppaneille reaaliaikaisen työpöytänäkymän johon voi tuoda dataa useasta eri lähteestä. Rakennamme jokaiselle yksilöllisen näkymän joka palvelee heidän tarpeita. 

Sovimme myös erikseen säännölliset palaverit tyypillisesti kuukausittain joissa voimme vaihtaa informaatiota ja sopia asioista.

Growth Hacking kumppaneita varten rakennamme projektinhallinta näkymän jonka avulla voimme läpinäkyvästi jakaa mitä teemme ja missä vaiheessa mikäkin osa-alue on. Tämä toimii molempiin suuntiin kommunikaatioväylänä s-postin ja puhelimen lisäksi.

Kuinka pitkä sopimuskausi on yleensä?

Emme sido kumppaneitamme pitkillä sopimuksilla. Uskomme että jos yhteistyö toimii molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla niin yhteinen tekeminen jatkuu ihan itsestään.

Suosittelemme kuitenkin suurimmassa osassa tapauksia että henkinen sitoutuminen olisi vähintään kolmen kuukauden ajaksi jotta näemme miten yhteistyö toimii ja tuo tuloksia. 


Strategia ja Suunnittelu

Miten luotte tehokkaan digimainontastrategian?

Markkinointistrategia luodaan aina yhteistyössä kumppanin kanssa heidän liiketoimintatavoitteiden tukemiseksi. Yritysten tilanne ja tavoitteet vaihtelevat paljon joten kaikille sopivaa valmista lähestymistä ei löydy. 

Kuinka kohdennatte mainontaa kohdeyleisöllemme?

Lähestymisemme on datavetoinen, kanavasta riippuen käytämme kohdennukseen eri menetelmiä. Esim. demografiset tiedot, käyttäytymismallit, kiinnostuksen kohteet ja online-käyttäytymisen sekä ensimmäisen osa-puolen dataa. Hakumainonnassa taas verkkokävijän tekemät haut ohjaavat toimintaa.

Data mahdollistaa kampanjoiden jatkuvan optimoinnin ja A/B-testauksen.

Mallimme on:

Kerää Dataa - Analysoi - Optimoi


Mikä on sopiva mainosbudjetti?

Mikä on sopiva budjetti mainontaan on vaikea kysymys ja sitä voidaan lähestyä monella tavalla. Esim. mikä on mainosalustan tekeninen minimi, tai mikä on tarvittava budjetti jotta saavutamme asetetut tavoitteet myynnille tai uusien asiakkaiden hankintaan. Voit lukea tarkemmin miten voidaan lähestyä budjetin määrittelyä tästä artikkelista. 

Vaikka meillä on kokemusta hyvistä tuloksista niinkin pienillä budjeteilla kun 500€/kk niin suosittelemme lähtötasoksi vähintään 1000€/kuukaudessa. Tietenkin ottaen huomioon mainostavan yrityksen koko, tavoitteet ja käytettävät varat.


Mittaus ja Raportointi

Miten mittaatte ja raportoitte kampanjoiden tuloksia?

Mittaamme tuloksia yhdistämällä tietoja eri lähteistä – mainosalustoilta kuten Google Ads ja Meta, yleis-analytiikasta esimerkiksi Google Analytics, sekä asiakkaiden CRM- ja verkkokaupan järjestelmistä.

Tällä "kolmioluotauksella" saamme mahdollisimman tarkan, joskin virheellisen ( kuten aina verkkoanalytiikassa ) kuvan kampanjoiden sekä markkinoinnin tehosta.

Miten voimme seurata investointimme tuottoa (ROI)?

 Riippuen toimialasta voimme mitata mainonnan tulosta eri tunnusluvuilla kuten CPA tai ROAS näiden lisäksi suosimme MER lukua joka kertoo kaikkien markkinointitoimenpiteiden kustannuksen suhdetta tuloksiin. Tämä tunnusluku on tarkka eikä siihen vaikuta evästeet eikä epätarkka analytiikka.

Useasti käytetään myös CAC lukua joka on asiakashankinnan kustannuksen. Tämä on varsinkin kasvua tavoittelevien yritysten hyödyntämä tunnusluku. Lue lisää CAC-tunnusluvusta.

Mittaamme tuloksia yhdistämällä tietoja eri lähteistä – mainosalustoilta kuten Google Ads ja Meta, yleis-analytiikasta esimerkiksi Google Analytics, sekä asiakkaiden CRM- ja verkkokaupan järjestelmistä. 


Kustannukset ja Laskutus

Miten hinnoittelette palvelunne?

Hinnoittelemme palvelumme yleensä kiinteällä kuukausikustannuksella tai kiinteän ja tulokseen sidotun yhdistelmällä.

Hintaan vaikuttaa työn laajuus esim. kuinka monessa mainoskanavassa mainostetaan. Mikä on käytettävä mainosbudjetti sekä miten laajat mainostilit ovat. Onko paljon sesonkivaihteluja tai tarjouksia vs. staattinen tarjonta. 

Piilokustannuksia ei ole.

Palvelumme palkkiot eivät yleensä perustu tehtyyn tuntimäärään, tai tehtyjen suoritteiden kpl määriin. Sitoudumme kehittämään sopimuksessa mainittuja kohtia pitkäjänteisesti ja tuloksiin tähtäävällä tavalla. Tilaaja hyväksyy että kuukausiveloitus on pitemmän ajan keskiarvojen mukaan laskettu ja näin työsuoritteiden määrä voi vaihdella kuukausittain.

Karkeasti voimme jakaa meidän palveluidemme hinnoittelun seuraavasti:

Digimainonta:

Yhdessä kanavassa alk. 650€/kk, kahdessa kanavassa alk. 850€/kk, kolmessa kanavassa alk. 1200€/kk 

Kokeile digimainonnan hintalaskuria!

Growth Hacking:

2000-5000€/kk

Valmiit Konsultointipaketit:

1/2 -päivä 1200€

1 -päivä 2200€

Lue lisää konsultoinnista.

Onko alkuinvestointeja tai piilokustannuksia?

Yhteistyön alkaessa veloitamme yleensä aloituspalkkion joka kattaa aloitukseen liittyviä kertaluontoisia töitä sekä yhteistyön alkuvaiheeseen liittyvää yleisesti jatkoa suurempaan työmäärään.

Aloituspalkkio veloitetaan ensimmäisen kuukausierän yhteydessä. Aloituspalkkion suuruus on keskimäärin yhden jatkuvan kuukausierän suuruinen mutta vaihtelee tilanteen mukaan. 

Millä aikataululla veloitatte?

Kuukausilaskutus muodostuu kalenterikuukausittain, niin että laskutetaan kuluvan kuukauden työstä.
Palkkio suoritetaan sopimuksen voimassa ollessa niin että eräpäivä on jokaisen kuukauden 15. päivä.

Esimerkiksi Tammikuun sopimusmaksu laskutetaan 15.1 eräpäivällä.

Mikä on sopimuksen irtisanomisaika?

Sopimuksemme ovat toistaiseksi voimassa.
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan yksipuolisesti irtisanoa. Jos irtisanominen tapahtuu ennen kuluvan kuukauden 15 päivää, sopimus päättyy kuun loppuun.

Muussa tapauksessa sopimus jatkuu seuraavan kuukauden loppuun.

Kuka maksaa mediabudjetin?

Palvelun tilaaja maksaa ja päättää mediabudjetin suuruuden. Yleensä tämä toimii niin että vaikka perustaisimme mainostilin asiakkaan puolesta niin tilille syötetään tilaajan maksukortin tiedot jolta esim. Meta laskuttaa mainontaan käytetyn mediabudjetin.


Kaipaatko tuloksia?

Vauhdita yrityksesi kasvua!
>