.st0{fill:#FFFFFF;}

Miten välttää yleisimmät sudenkuopat markkinointitoimiston valinnassa 

pk-yritys tiimi

Yhteistyön yleisimmät ongelmat ja miten välttää ne?

Digimarkkinointikumppanin valinnassa on monta potentiaalista kuoppaa, jotka voivat vaarantaa kumppanuuden onnistumisen ja yrityksesi markkinoinnin tavoitteiden saavuttamisen. Seuraavassa käydään läpi yleisimpiä sudenkuoppia ja annetaan vinkkejä niiden välttämiseen.

 ➡️Hintaan Keskittyminen Laadun Kustannuksella

Monet yritykset sortuvat houkutukseen valita edullisin tarjous hinnan ollessa ainoa päätöksenteon kriteeri. Vaikka budjetin hallinta on tärkeää, on välttämätöntä ymmärtää, että digimarkkinoinnin laatuun sijoittaminen on investointi ei kulu. Ilman tuloksia markkinointi on vain kustannus.

Miten välttää:

 • Vertaile hintaa ja palvelua kokonaisvaltaisesti. 
 • Arvioi, mitä arvoa kumppani tuo pitkällä aikavälillä.
  Keskustele avoimesti potentiaalisen kumppanin kanssa siitä, miten heidän palvelunsa tuottavat arvoa yrityksellesi.
 • Tutustu yrityksen aikaisempiin tuloksiin ja referensseihin

 ➡️Epärealistiset Odotukset

Joskus yrittäjät asettavat epärealistisia odotuksia digimarkkinointikumppanille, haluten nähdä välittömiä tuloksia ilman ymmärrystä markkinointikampanjoiden kehittymisestä.

“Heti ROAS 10x ensimmäisestä päivästä lähtien kiitos!”

Jos tämä on lähtökohta yhteistyölle niin tämä on resepti pettymykselle. Onnistunut markkinointi vaatii aikaa ja vaivaa. Ja vaikka joskus tuloksia voi tulla nopeastikin niin tämä ei ole tyypillistä.

Miten välttää:

 • Asenna realistiset tavoitteet ja aikataulut. Digimarkkinointi vaatii aikaa ja jatkuvaa optimointia.
 • Pyydä kumppania avaamaan strategian, kampanjoiden aikajänteet ja mitä tuloksia voit odottaa sekä milloin.

 ➡️Puutteellinen Kommunikaatio

Kumppanuuden kommunikaation puute voi johtaa väärinkäsityksiin, strategian epäselvyyteen ja pettymyksiin.

Miten välttää:

 • Sopikaa kommunikaation säännöllisyydestä ja kanavista heti alusta alkaen.
 • Varmista, että kumppanillasi on selkeä viestintä- ja raportointisuunnitelma.
 • Varmistakaa että molemmilla osapuolilla on SAMA näkemys ja ymmärrys markkinoinnin tavoitteille sekä miten onnistuminen mitataan.
 • Jos et oikein ymmärrä kumppanin raporttia niin pyydä heitä avaamaan tämä selkokielellä. Tähän sinulla on täysi oikeus.
 • Luota kumppanin asiantuntemukseen ja vältä mikromanageeraamista! 

 ➡️Sopimuksen Ehtojen ja Odotusten Epäselvyys

On tärkeää, että sopimuksen jokainen kohta on selkeä ja että sekä sinä että digimarkkinointikumppanisi ymmärrätte odotukset ja velvoitteet.

Miten välttää:

 • Käy läpi sopimus huolellisesti ja varmista, että kaikki ehdot ja palvelutason odotukset ovat selkeästi kirjattu.
 • Älä epäröi pyytää selvennyksiä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

 ➡️Tulosten Mittaaminen ja analysointi (tai sen puute)

Ilman selkeitä mittareita ja analysointiprosesseja on vaikea arvioida markkinoinnin onnistumista ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Miten välttää:

 • Varmistakaa yhdessä että analytiikka ja seuranta on mahdollisimman tarkkaa.
 • Varmista, että kumppani ymmärtää, miten tuloksia mitataan ja miksi tulosten seuranta ja analysointi on tärkeää.
 • Jos kumppani puhuu vain liikenteestä, näyttökerroista tai klikkauksista.. juokse karkuun!
 • Sopikaa yhteiset KPI:t (Key Performance Indicators) ja raportointikäytännöt.
 • Varmistakaa että mitattavat KPI:t ovat linjassa yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian kanssa.

 ➡️Jatkuvan Kehittämisen ja Optimoinnin Puute

Digitaalinen markkinointi on jatkuvan kehittämisen alue. Ilman säännöllistä optimointia ja uudistamista, kampanjat vanhentuvat ja menettävät tehokkuutensa.

Miten välttää:

 • Keskustele kumppanin kanssa heidän prosessistaan kampanjoiden kehittämiseen ja optimointiin.
 • Tarjoa tukea ja ideoita.
 • Tiedota tulevista muutoksista ja toivomuksista mahdollisimman hyvissä ajoin.

 ➡️Strategian ja Tavoitteiden Epäjohdonmukaisuus

Jos markkinointistrategia ei ole linjassa yrityksen yleisten tavoitteiden kanssa, se voi johtaa resurssien tuhlaukseen ja hukattuihin mahdollisuuksiin.

Miten välttää:

 • Käy läpi yrityksesi tavoitteet kumppanin kanssa ja varmista, että digimarkkinointistrategia tukee näitä päämääriä.
 • Pidä säännöllisiä strategiakatsauksia varmistaaksesi, että pysytte oikealla tiellä.


Välttämällä näitä yleisiä sudenkuoppia ja keskittymällä avoimeen kommunikaatioon, selkeisiin prosesseihin ja realistisiin odotuksiin, voit rakentaa vahvan ja tuloksekkaan kumppanuuden digimarkkinointiyrityksen kanssa.

Tarvitsetko apua mainonnassa & analytiikassa?
Me elämme ja hengitämme Digimarkkinointia - jotta sinun ei tarvitse.

Ota yhteyttä niin keskustellaan tarkemmin miten voimme auttaa sinua menestymään Digimainonnalla.

Kirjoittajasta

Verkostoidutaan

Olen Tommi Heikkilä, Growth Hacker ja päästrategi @evenrue.

StartUp"-sydämellä varustettu markkinointinörtti🤓 joka auttaa yrityksiä kasvamaan dataan pohjautuvalla digitaalisella markkinoinnilla.

Minulla on pitkä kokemus myynnistä, markkinoinnista, myynnin johtamisesta sekä yrittäjyydestä.

Erityiset ”kiksit” saan yrittäjien auttamisesta ja heidän arkensa helpottamisesta.

Samankaltaisia:

Kaipaatko tuloksia?

Vauhdita yrityksesi kasvua!
>