Markkinoinnin mittaaminen laskemalla (ROI ) sijoitetun pääoman tuotto! Helppo Roi laskuri

Markkinoinnin tuottolaskuri [ ROI ]

Syötä laskuriin tiedot ja vertaile miten eri kävijämäärät tai onnistumisaste, vaikuttavat hyvinkin voimakkaasti tuottoon.

Markkinoinnin mittaaminen

Markkinoinnin mittaaminen on olennainen osa yrityksen menestyksen varmistamista. Se antaa yrityksille tärkeää tietoa siitä, mitkä markkinointistrategiat ja -toimenpiteet tuottavat parhaan tuoton investoinneille (ROI, Return on Investment). 

Miksi markkinoinnin mittaaminen on tärkeää?

 1. Parempi päätöksenteko: Markkinoinnin mittaaminen tarjoaa konkreettisia tietoja, joiden perusteella yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Se auttaa ymmärtämään, mitkä kampanjat tai kanavat ovat tehokkaimpia, mahdollistaen resurssien kohdentamisen sinne, missä ne tuottavat parhaan tuoton.
 2. Tuloksellisuuden seuranta: Ilman mittaamista on mahdotonta tietää, saavutetaanko asetetut markkinointitavoitteet. Mittaamisen avulla voidaan seurata edistymistä ja tarvittaessa tehdä muutoksia strategioihin reaaliajassa, parantaen näin kampanjoiden tuloksellisuutta.

 3. Kustannustehokkuus: Markkinoinnin mittaaminen auttaa tunnistamaan, missä määrin jokainen investoitu euro tuottaa lisäarvoa. Tämä tieto on kriittisen tärkeää, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden markkinointibudjetit ovat rajalliset. Tehokas mittaaminen mahdollistaa kustannusten leikkaamisen tehottomista kanavista ja strategioista.

 4. Asiakasymmärryksen lisääminen: Analysoimalla markkinointitoimenpiteiden tuloksia yritykset voivat saada syvällisempää ymmärrystä kohderyhmistään. Tämä tieto on arvokasta tuotekehitykselle, asiakaspalvelulle ja kohdennetummille markkinointikampanjoille.

Markkinoinnin ROI (Return on Investment): Mitä se tarkoittaa?

Markkinoinnin ROI, eli Return on Investment, on suomeksi sijoitetun pääoman tuotto. Se kertoo, kuinka paljon rahaa yritys saa takaisin sijoituksilleen markkinointiin. ROI lasketaan seuraavalla kaavalla:

ROI = (Tulot - Kulut) / Kulut * 100%

Esimerkki:

Yritys sijoittaa 10 000 euroa markkinointiin ja saa tästä 20 000 euroa lisää myyntiä. Markkinoinnin ROI on tässä tapauksessa:

ROI = (20 000 - 10 000) / 10 000 * 100% = 100%

Tämä tarkoittaa, että yritys saa jokaista sijoitettua euroa kohden takaisin 2 euroa.

Mitä korkeampi ROI on, sitä tehokkaampi markkinointi on.

Markkinoinnin ROI:ta voidaan käyttää eri markkinointikanavien ja -kampanjoiden tehokkuuden vertailuun. Se voi myös auttaa yrityksiä päättämään, mihin markkinointiin kannattaa sijoittaa tulevaisuudessa.

ROI:n laskeminen ei aina ole helppoa. On tärkeää ottaa huomioon kaikki markkinointiin liittyvät kulut, sekä suoraan että epäsuorasti. Myös tulojen laskeminen voi olla haastavaa, jos ne eivät tule suoraan markkinoinnista.

Markkinoinnin ROI:n seuraaminen on kuitenkin tärkeää, koska se auttaa yrityksiä varmistamaan, että markkinointi on tehokasta ja tuottaa tulosta.

Tässä on muutamia vinkkejä markkinoinnin ROI:n parantamiseen:

 • Aseta selkeät tavoitteet markkinoinnille.
 • Mittaa markkinoinnin tuloksia.
 • Käytä tehokkaita markkinointikanavia.
 • Optimoi markkinointikampanjoita.

Jos haluat parantaa markkinointisi tuloksia, ota yhteyttä Evenrue:n asiantuntijoihin.

Evenrue on kasvumarkkinoinnin asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiä saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa.

Voimme voi auttaa sinua:

 • Luodaan markkinointistrategia, joka on linjassa liiketoimintatavoitteidesi kanssa.
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan tehokkaita markkinointikampanjoita.
 • Mittaamaan markkinoinnin tuloksia.
 • Parantamaan markkinoinnin ROI:ta.
 • Lisäämään myyntiä
 • Uusien liidien hankinnassa

© 2019 Evenrue Markkinointi

No menu items have been found.

Kaipaatko tuloksia?

Vauhdita yrityksesi kasvua!
>