Markkinoinnin mittaaminen laskemalla (ROI ) sijoitetun pääoman tuotto! Helppo Roi laskuri

Markkinoinnin mittaaminen

Syötä laskuriin  Yritysten hallitusten tärkeimpien tehtävien joukkoon ei kuulu yrityksen markkinoinnista huolehtiminen, mutta kylläkin yrityksen strategian ja sitä kautta positiivisen tuloskehityksen varmistaminen.


Markkinoinnin puolestaan pitäisi kuulua kaikkien yritysten strategiaan tavalla tai toisella, myynnin mahdollistajana. Markkinointiasioita ei pidä puuhastella pelkästään omalla markkinointiosastolla vaan tuoda markkinointi osaksi yrityksen liiketoiminnan johtamista niin johtoryhmä- kuin hallitustasollakin. Markkinoinnista puhuminen numeroilla puolestaan varmistaa sen, että markkinointi on samalla viivalla muiden liiketoiminnan investointipäätösten kanssa eikä pelkkänä kuluna, josta tekee mieli leikata kun menee huonosti.


Varisinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on riski että markkinointi nähdään vain ja aionoastaan kulueränä. Suurilta osin koska markkinoinnin kustannus on ainoa tieto joka yrittäjällä tai johtajalla on tiedossa.


Pitäisi kehittyä, ja sen sijaan että kysytään: "Mitä markkinointi maksaa?" tulisi kysyä :

"Mitä markkinointi tuottaa?"


Markkinoinnin tuottolaskuri [ ROI ]

Syötä laskuriin tiedot ja vertaile miten eri kävijämäärät tai onnistumisaste, vaikuttavat hyvinkin voimakkaasti tuottoon.

Miten ja mitä mitata markkinoinnissa?

Miten sitten markkinoinnista pitäisi puhua? Muuten kuin "mitä markkinointitoimenpiteet maksavat". 

Tässä on markkinoijan haaste sillä markkinoinnin sijoitetun pääoman tuotto (ROI, return on Investment) ei ole aina kovin helposti laskettavissa. 


Toki tietyillä toimialoilla voidaan oppia hyvinkin tarkasti miten yksittäiset markkinointitoimenpiteet vaikuttavat kassavirtaan. Tyyppiesimerkkinä vaikka verkkokauppa joka tekee Google Ads mainontaa. He pystyvät seuraamaan tarkasti mitä mainonnasta maksavat ja minkä verran mainonta tuottaa euroja taloon. 


Mutta entä, jos ostoprosessi on pitkäkestoisempi? Tai vaikka b2b-markkinoinnissa?

Miten b2b markkinoinnissa lasketaan markkinoinnin tuotto?

Samalla kun elämä ja markkinointi digitalisoituu, tulee siitä myös osin helpommin mitattavaa. 

Oli kyse sitten sisältö- tai ilmoitusmarkkinoinnista, asiakkaista saadaan tietoa eri kohdin (digitaalista) ostopolkua, ja sitä kautta numeroita tuoton mittaamiseen. 


Markkinoinnin tehtävä on varmistaa, että kerätään oikeita tietoja ja että näitä hyödynnetään markkinoinnin tuoton laskemiseksi.


Mitä meidän sitten tulisi mitata?

ROI ( Return on Investment )


ROI on lyhenne, joka on siirtymässä myös markkinoinnin jokapäiväiseen käyttöön. 

Markkinointitoimien tehokkuuden analysointi ei ole enää pelkästään johtoportaan käsissä, vaan normaali osa markkinoinnin työnkuvaa.


Mutta mikä tämä mystinen ROI oikein on ja miksi sitä pitäisi käyttää?


ROI kertoo investoinnin arvon!

ROI eli Return on Investment tarkoittaa kirjaimellisesti sitä määrää rahaa, minkä yritys saa takaisin investoinneistaan. 

ROI siis kertoo puhtaasti markkinointitoimiesi hyötysuhteen.


Yksinkertaisimmillaan laskukaava näyttää jotakuinkin tältä:


Mikäli esimerkiksi tiettyyn mainoskampanjaan on upotettu yhteensä 5 000 euroa ja se on tuottanut 20 000 euron edestä lisää myyntiä,

ROI olisi (20 000 − 5000) ÷ 5000 × 100 % = 300 %.


Parhaiten ROI toimii kertomaan tiettyjen lyhytaikaisten mainoskampanjoiden hyödyllisyyden, sillä silloin tuottoprosenttia voidaan suoraan verrata aiempiin lukuihin. 


ROI:ta voidaan kuitenkin myös käyttää arvioimaan markkinointitoimien tehokkuutta pidemmällä aikavälillä ja sitä voidaan käyttää eri markkinointikanavien tehokkuuden vertailuun. 

Asiakkaan hankintakustannus?


asiakkaan hankintakustannus kaava

Luku kertoo paljonko yrityksesi maksaa yhdestä uudesta asiakkaasta.


Yksinkertaisuudessaan tämä luku on myös erittäin tehokas ja tärkeä toiminnan ohjaaja. Luvun laskemisessa on kuitenkin omat jujunsa. Yleisesti esimekiksi markkinoinnin ja myynnin palkka- ja provisiokulut lasketaan henkilöstökuluihin. Nämä kuitenkin monesti kuuluisivat myynti- ja markkinointikustannuksiin.


Monelle pienemmälle yritykselle riittäisi kaksi lukua ohjaamaan koko toimintaa, ja kuitenkin oltaisiin "tuvallisesti vesillä". 

Asiakkaan hankintakustannus on yksi näistä. Tässä tapauksessa hankintakustannus on todellinen 80 / 20 mittari. 

Markkinoinnin mittaamisen ei tarvitse olla hankalaa tai monimutkaista. Tärkeintä on mitä ja miten mitataan.


No mikä se toinen 80 /20 mittari on?

Asiakkuuden elinkaaren arvo ( CLV )


Toinen tärkeä luku on ASIAKKUUDEN ELINKAAREN ARVO! 


Yhdessä asiakkuuden hankintakustannuksen kanssa elinkaaren arvo muodostavat totaalisen tehokaksikon. 


Vaikka ei mihinkään muuhun riittäisi aika niin jokaisen yrittäjän tulisi tietää Asiakkuuden elinkaaren arvo sekä asiakashankinnan kustannus! 

Tästä voi sukeltaa syvemmälle ja variaatioita löytyy. Kuten asiakkaan elinkaaren arvon ja hankintakustannuksen välinen suhde tai asiakkaan hankintakustannuksen takaisinmaksuaika.


Näillä kahdella perusversiolla pärjää kuitenkin jo pitkälle.

Selkokielellä sanottuna keskity mittaamaan miten paljon yhden uuden asiakkaan hankkiminen maksaa ja miten paljon tämä keskimäärin tuo euroja taloon. Simppeliä eikö?


 Yksinkertainen on kaunista, monesti myös tehokasta.

Varaa veloitukseton Strategia puhelu. NYT!

Saat vinkkejä miten...

Tehostat markkinointiasi ja lisäät myyntiä.

© 2019 Evenrue Markkinointi

No menu items have been found.
>